Çocuğu olmayan kişilerin mirası kime kalacak ?

  • 2 sene önce
  • 0

Bir kişinin vefat ettiğinden sonra mirasının nasıl paylaştırılacağı Türk Miras Hukuku ile belirlenmektedir. Miras Hukuku ana hatlarıyla mirası ölen kişinin eşi ve çocukları arasında paylaştırmaktadır. Ancak ölen kişinin çocuğu yoksa bu sefer mirasçıların kim olacağı konusunda kafalar karışabilmektedir.

ÇOCUKSUZ KİŞİNİN MİRASÇISI KİM OLUR?
Türk Miras Hukuku’na göre bir kişi öldüğünde çocuğu yoksa mirası birinci derecede akrabalarına kalır. Bunlar eşi, annesi ve babasıdır. Ancak anne ve babanın da ölmüş olduğu durumlarda miras bir üst soy olan büyükanne ve büyükbabaya kalabilmektedir.

KARDEŞLERE MİRAS KALIR MI?
Ölen kişinin anne ve babası da ölmüşse ve miras büyükanne veya büyükbabaya kalıyorsa bu durumda kardeşlerin mirastan pay alma hakları bulunmamaktadır. Büyükanne ve büyükbaba üst soy olarak değerlendiriliyor ve alt soyun herhangi bir hakkı olmuyor.
Kardeşlerin mirastan pay alabilmeleri için bazı şartların gerçekleşmesi gerekiyor. Ölen kişinin öncelikle  çocuğu olmamalıdır. Ardından ise yine ölen kişinin eşi, annesi, babası, büyükannesi ve büyükbabası da hayatta olmamalıdır. Bu durumda miras ölen kişinin kardeşlerine kalır. Kardeşler mirasta ikinci derece akraba olarak değerlendirilmektedir.

ÖLEN KİŞİNİN MİRASÇISI YOKSA NE OLUR?
Bir kişi vefat ettiğinde mirası kalabilecek herhangi bir akrabası olmaması durumunda mirasın ne olacağı da merak edilmektedir. Böyle bir durumda mirastan kimse faydalanamaz. Dolayısı ile mirasçı bir anlamda devlet olur. Kalan mirasın tamamı Hazine’ye aktarılır. Hazine gerekli gördüğü durumlarda bu mirası satabilir.
Miras davaları Türkiye’de ilgiyle takip edilmektedir. Tüm bu kaideler normal şartlar altında geçerlidir. Bir vasiyetname yazıldığı zaman ise farklı kaideler uygulanmaktadır. Vasiyetname mirasın kimlere kalacağı konusunda belirleyici olmaktadır. Böyle bir durumda Miras Hukuku’nun genel kuralları uygulanamayabiliyor. Genellikle de bu kararlar mahkemeler tarafından kararlaştırılıyor Detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz..

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak