Günlük kiralık evlere kimlik şartı

  • 2 sene önce
  • 0

Günübirlik kiralanan evlere kimlik bildirim ve “her an
ulaşılabilecek” işletici bulundurma zorunluluğu getirildi.
İçişleri Bakanlığının “Kimlik Bildirme Kanununun
Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, belirlenen süre
içerisinde genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine
bağlanılarak elektronik ortamda da yapılabilecek.
Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda
muhtar onayı aranmayacak.

Köy ve mahalle muhtarları sorumluluk bölgelerinde bulunan
işyerleri tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimleri
talepleri halinde genel kolluk birimlerinden temin edilecek.
Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen iş yerlerinin
sahibi veya kanuni temsilcisi veya kiracısı tarafından
sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine uygun şekilde en
yakın kolluk birimine bildirilecek. Sorumlu işleticinin
değişmesi halinde değişikliğin yirmi dört saat içerisinde aynı
şekilde bildirilmesi zorunlu olacak.
İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve
yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine
devredebilecekler. Bu durumda işletici ve yönetici
müştereken sorumlu olacaklar.
Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması halinde söz
konusu hükümler uygulanmayacak..

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak